Pemerataan Pendapatan: Konsep Keadilan Ekonomi Islam ala Choudhury.

Pemerataan Pendapatan: Konsep Keadilan Ekonomi Islam ala Choudhury.

January 28, 2021

Bagaimanakah Konsep Keadilan Ekonomi Islam ala Choudhury? Keadilan senantiasa didefinisikan dengan berbagai cara, dan diupayakan dengan berbagai cara juga. Masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep keadilan hingga kesejahteraan sosial. Masudul Alam Choudhury, menganggap pemerataan pendapatan amat penting dalam konsep keadilan….

%d bloggers like this: